Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2011

Industriproduktionen ökade i november med 6,2 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 6,2 procent högre i november 2010 än året innan. I oktober var produktionen 10,8 procent högre än året innan. Under januari–november ökade industriproduktionen med 5,4 procent jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i november med en procent jämfört med föregående månad. I oktober ökade produktionen med 1,3 procent jämfört med föregående månad. I september ökade den säsongrensade produktionen med en procent från augusti.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Produktionen inom de flesta huvudnäringsgrenar ökade i november. Mest ökade produktionen inom energiindustrin. Dess produktion ökade med 14 procent från året innan. Inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) ökade produktionen med 13,8 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med något under 5 procent från året innan. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade i november med 1,8 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade i november med något under en procent. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 1,7 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2009–11/2010, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2009–11/2010, %, TOL 2008

I november var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 78,3 procent, dvs. 6,4 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 84,4 procent, vilket var en ökning med 8,1 procentenheter från året innan. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 75,2 procent, dvs. 5,4 procentenheter högre än året innan.

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering och av indexet för november har omkring 10 procent estimerats. Inom el- och elektronikindustrin (26–27) har estimering använts i beräkningen av indexet för november. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens momsuppgifter. Inom industriproduktionen är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till detta material i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. november i det här fallet. Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras andra gången, dvs. i uppgifterna för oktober.

De reviderade uppgifterna för november publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 10.2.2011 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 10.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/11/ttvi_2010_11_2011-01-10_tie_001_sv.html