Volymindex för industriproduktionen 2011, januari-april korrigerad publikation

2011
januari-april korrigerad publikation
Offentliggöranden
Översikter
Figurer