Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i november med 0,9 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 0,9 procent i november 2020 jämfört med november 2019. Den säsongrensade produktionen ökade däremot i november med 0,7 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade med 1,4 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i november med 0,1 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2020 Nov. / 2019 Nov. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2020 Nov. / 2019 Nov. Säsongrensad procentuell förändring, 2020 Nov. / 2020 Okt.
B Utvinning av mineral 2,5 10,0 10,0 12,6
BCD Hela industrin 100,0 -0,9 -0,9 0,7
C Tillverkning 86,3 -1,4 -1,4 -0,1
10 Livsmedelsframställning 6,3 -4,8 -4,8 -2,2
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -5,5 -5,5 -2,2
11 Framställning av drycker 1,1 -9,5 -9,5 -3,2
13 Textilvarutillverkning 0,5 34,1 33,6 19,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 10,2 10,0 7,8
14 Tillverkning av kläder 0,3 -6,0 -6,0 1,3
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -18,9 -18,5 -3,7
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,8 10,2 10,2 3,1
16-17 Skogsindustri 14,5 -9,0 -9,0 2,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10,6 -15,6 -15,6 1,5
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -4,0 -4,0 -0,6
19-22 Kemisk industri 15,9 -1,5 -1,5 1,1
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 1,5 1,5 1,5
24 Stål- och metallframställning 5,2 4,3 4,3 -1,4
24-30_33 Metallidustri 41,4 2,1 2,1 -0,2
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,4 -4,2 -4,2 1,1
26-27 El- och elektronikindustri 9,6 13,7 13,7 3,2
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,0 -3,0 -3,0 -3,7
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,0 1,6 1,6 5,7
31 Tillverkning av möbler 1,1 -6,1 -6,1 2,2
32 Annan tillverkning 0,7 -0,8 -0,8 1,2
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,5 -0,0 -0,0 -6,8
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 76,7 -3,4 -3,4 -0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,3 0,8 0,8 8,7
Investeringvaror 27,0 3,8 3,8 -0,2
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -0,3 -0,3 3,2
Råmaterial och kapitalvaror 44,2 -1,7 -1,7 1,3
Andra konsumptionsvaror 13,3 -7,0 -7,0 -0,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 8.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2020, Industriproduktionen minskade i november med 0,9 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/11/ttvi_2020_11_2021-01-08_kat_001_sv.html