Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 8.1.2021
B Utvinning av mineral 01/2020 -12,9 -12,8 0,1
02/2020 15,4 15,8 0,4
03/2020 -4,1 -3,9 0,2
04/2020 -2,9 -3,0 -0,1
05/2020 29,2 29,1 -0,1
06/2020 4,0 4,5 0,5
07/2020 -22,4 -24,5 -2,1
08/2020 -26,8 -26,7 0,1
09/2020 -17,1 -18,3 -1,2
10/2020 -13,0 -15,2 -2,2
BCD Hela industrin 01/2020 -2,9 -2,9 0,0
02/2020 -1,3 -1,3 0,0
03/2020 5,3 5,3 0,0
04/2020 -3,9 -3,7 0,2
05/2020 -8,8 -8,7 0,1
06/2020 -2,7 -2,6 0,1
07/2020 -6,1 -6,3 -0,2
08/2020 -4,5 -5,0 -0,5
09/2020 -3,9 -3,8 0,1
10/2020 -4,3 -4,5 -0,2
C Tillverkning 01/2020 -1,9 -1,9 0,0
02/2020 -2,0 -2,0 0,0
03/2020 6,3 6,2 -0,1
04/2020 -4,5 -4,3 0,2
05/2020 -10,2 -10,1 0,1
06/2020 -2,7 -2,5 0,2
07/2020 -5,7 -6,0 -0,3
08/2020 -4,1 -4,6 -0,5
09/2020 -3,0 -2,8 0,2
10/2020 -3,5 -3,7 -0,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2020 -9,1 -9,1 0,0
02/2020 -1,6 -1,6 0,0
03/2020 -0,1 -0,1 0,0
04/2020 0,4 0,4 0,0
05/2020 -2,0 -2,0 0,0
06/2020 -2,8 -3,2 -0,4
07/2020 -4,0 -3,1 0,9
08/2020 0,6 -0,0 -0,6
09/2020 -7,2 -7,2 0,0
10/2020 -8,6 -7,8 0,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 8.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/11/ttvi_2020_11_2021-01-08_rev_001_sv.html