Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 25.5.2012

Varastojen arvo kasvoi teollisuudessa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 7,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Varastojen arvo kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Eniten kasvua oli metsäteollisuuden toimialalla, 20,9 prosenttia. Kemianteollisuuden varastojen arvo kasvoi 11,2 prosenttia. Toimialalla muu metalliteollisuus kasvua kertyi 5,2 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden toimialalla 2,2 prosenttia.

Teollisuuden varastojen arvon muutos I/2011–I/2012, %, (TOL 2008)

Teollisuuden varastojen arvon muutos I/2011–I/2012, %, (TOL 2008)
*Muu teollisuus (Muu C) on tehdasteollisuus (C) pl. metsäteollisuus (16–17), kemianteollisuus (19–22) ja metalliteollisuus (24–30)

Teollisuuden toimialalla varastojen arvo oli vuoden 2012 maaliskuun lopussa 1,4 prosenttia suurempi kuin edellisen neljänneksen lopussa. Sähkö- ja elektroniikkateollisuutta lukuun ottamatta varastojen arvo kasvoi kaikilla päätoimialoilla edellisestä neljänneksestä. Eniten kasvua oli kemianteollisuuden toimialalla, 15,3 prosenttia.

Kaupan varastojen arvo kasvoi vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Kaupan varastojen arvo oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 7,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Varastojen arvot kasvoivat edellisvuodesta kaikilla tarkasteltavilla toimialoilla. Suurinta kasvu oli tukkukaupassa, 11,7 prosenttia. Autokaupan toimialalla kasvua kertyi 5,4 prosenttia ja vähittäiskaupassa 2,8 prosenttia.

Kaupan varastojen arvon muutos I/2011–I/2012, %, (TOL 2008)

Kaupan varastojen arvon muutos I/2011–I/2012, %, (TOL 2008)

Kaupan toimialalla varastojen arvot olivat vuoden 2012 maaliskuun lopussa 1,9 prosenttia suuremmat kuin edellisen neljänneksen lopussa. Kaupan varastojen arvo kasvoi kaikilla päätoimialoilla edellisestä neljänneksestä. Eniten varastojen arvo nousi autokaupan toimialalla, 4,1 prosenttia.

Varastotiedot painotetaan käyttäen liikevaihtotietoja. Vuoden 2012 alussa liikevaihtopainot on vaihdettu vuoden 2010 painoiksi. Vuoden 2011 osalta on käytetty vuoden 2009 painoja. Tämä voi vaikuttaa tietojen vertailtavuuteen.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio 09 1734 2479, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 1. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2012/01/tva_2012_01_2012-05-25_tie_001_fi.html