Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 25.5.2012

Värdet av industrins lager ökade under första kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen ökade värdet av industrins lager med 7,6 procent under första kvartalet 2012 jämfört med året innan. Lagervärdet ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Ökningen var störst inom skogsindustrin, dvs. 20,9 procent. Lagervärdet inom den kemiska industrin ökade med 11,2 procent. Inom näringsgrenen annan metallindustri var ökningen 5,2 procent och inom el- och elektronikindustrin 2,2 procent.

Förändring av industrins lager I/2011–I/2012, %, (TOL 2008)

Förändring av industrins lager I/2011–I/2012, %, (TOL 2008)
* Övrig industri (Övrig C) är fabrikindustri (C) exkl. skogindustri (16–17), kemisk industri (19–22) och metallindustri (24–30)

I slutet av mars 2012 var värdet av industrins lager 1,4 procent större än i slutet av föregående kvartal. Med undantag av el- och elektronikindustrin ökade lagervärdet inom alla huvudnäringsgrenar jämfört med föregående kvartal. Ökningen var störst inom den kemiska industrin, dvs. 15,3 procent.

Värdet av handelns lager ökade under årets första kvartal

Värdet av handelns lager ökade med 7,2 procent under första kvartalet 2012 jämfört med året innan. Lagervärdet ökade från året innan inom alla granskade näringsgrenar. Störst var ökningen inom partihandeln, 11,7 procent. Inom bilhandeln var ökningen 5,4 procent och inom detaljhandeln 2,8 procent.

Förändring av handelns lager I/2011–I/2012, %, (TOL 2008)

Förändring av handelns lager I/2011–I/2012, %, (TOL 2008)

I slutet av mars 2012 var värdet av handelns lager 1,9 procent större än i slutet av föregående kvartal. Värdet av handelns lager ökade inom alla näringsgrenar jämfört med föregående kvartal. Mest ökade lagervärdet inom bilhandeln, med 4,1 procent.

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2012 har omsättningsvikterna bytts till 2010 års vikter och när det gäller år 2011 har man använt 2009 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2011, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Figurer

Uppdaterad 25.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2012/01/tva_2012_01_2012-05-25_tie_001_sv.html