Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.5.2014

Yritysten varastojen arvo laski edellisvuodesta vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä

Teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastot laskivat Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 1,0 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuudessa varastojen arvo laski 2,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, kun taas kaupan toimialalla varastot kasvoivat 2,1 prosenttia edellisvuodesta.

Kaivostoiminnassa varastot vähenivät 18,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sähköntuotannon varastot kasvoivat 4,8 prosenttia. Kemianteollisuudessa varastojen arvo väheni 7,4 prosenttia ja metalliteollisuudessa 2,8 prosenttia vuoden takaisesta. Metsäteollisuudessa varastot kasvoivat 3,2 prosenttia edellisvuodesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa I/2013–I/2014 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa I/2013–I/2014 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Kaupan toimialoista varastojen arvo nousi eniten tukkukaupassa, 4,0 prosenttia. Autokaupassa varastojen arvo nousi 0,7 prosenttia ja vähittäiskaupassa 0,4 prosenttia vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla I/2013–I/2014, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla I/2013–I/2014, % (TOL 2008)

Edelliseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi sekä kaupassa että teollisuudessa. Kaivostoiminnan varastot kasvoivat ja sähköntuotannon varastot vähenivät edelliseen neljännekseen verrattuna. Neljännesmuutokset sisältävät myös kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.

Varastotilasto uudistuu vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen julkistuksesta 19.5.2014 alkaen. Jatkossa varastotilastossa julkaistaan euromääräisen tasotiedon sijaan indeksisarjaa, joka pyrkii kuvaamaan varastojen muutosta tilaston kattamilla toimialoilla. Tilastoon sisällytetään teollisuuden ja kaupan toimialojen ohella myös kaivostoiminnan ja sähköntuotannon toimialat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2014, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2014/01/tva_2014_01_2014-05-19_tie_001_fi.html