Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 19.5.2017

Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat edellisvuodesta 2,8 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo kasvoi 5,9 prosenttia vuoden 2016 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski 1,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa I/2016– I/2017 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa I/2016– I/2017 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivosteollisuudessa 24,4 prosenttia, kemianteollisuudessa 19,5 prosenttia, metalliteollisuudessa 7,6 prosenttia ja muun teollisuuden toimialalla 3,6 prosenttia. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä varastojen arvo väheni vuodentakaisesta tekstiiliteollisuudessa 2,1 prosenttia, sähköntuotannossa 4,3 prosenttia, metsäteollisuudessa 5,5 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 6,4 prosenttia.

Kaupan alalla varastojen arvo kasvoi vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna autokaupassa 10,1 prosenttia. Muilla kaupan alatoimialoilla varastojen arvo laski vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Vähittäiskaupassa varastojen arvo laski 1,4 prosenttia edellisvuodesta ja tukkukaupassa 6,0 prosenttia.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla I/2016– I/2017, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla I/2016– I/2017, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 5,0 prosenttia vuoden 2016 neljänteen neljännekseen verrattuna

Vuoden 2016 neljänteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivostoiminnassa 24,5 prosenttia, kaupan toimialalla 5,7 prosenttia ja teollisuudessa 4,3 prosenttia. Sähköntuotannossa varastojen arvo laski edellisen neljännekseen verrattuna 5,1 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2017, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (277,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.05.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 1. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2017/01/tva_2017_01_2017-05-19_tie_001_fi.html