Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2021, 3:e kvartalet

Publicerad: 19.5.2017

Värdet av företagens lager ökade under första kvartalet 2017

Enligt Statistikcentralen ökade det sammanlagda värdet av lagren inom industrin, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln med 2,8 procent under första kvartalet 2017 jämfört med året innan. Inom industrin ökade lagervärdet med 5,9 procent jämfört med första kvartalet 2016. Inom handeln minskade lagervärdet med 1,4 procent från året innan.

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen I/2016– I/2017 (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen I/2016– I/2017 (TOL 2008)
* Övrig industri är näringsgrenar 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter, 31 Tillverkning av möbler och 32 Annan tillverkning.

Årsförändring av lagervärdet inom handeln I/2016– I/2017, %, (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom handeln I/2016– I/2017, %, (TOL 2008)

Med lager avses i industrins och handelns lagerstatistik omsättningstillgångarna enligt företagens bokföring. Lagren omfattar tillgångsposterna material och förnödenheter, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, varastotilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Figurer

Uppdaterad 19.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 1:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2017/01/tva_2017_01_2017-05-19_tie_001_sv.html