Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 8.12.2010

Tehdyn työtunnin kustannus laski heinä–syyskuussa -0,5 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset laskivat vuoden 2010 heinä–syyskuussa -0,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 0,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vastaavalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,0 prosenttia. Työvoimakustannuksiin vaikutti hidastavasti sekä ei-tehdyn palkatun työajan että kertaluontoisten erien supistuminen.

Koska uuden menetelmän mukaista aikasarjaa on vasta vuoden 2007 alusta saatavilla, ei indeksin tietoja ole voitu kausitasoittaa. Ns. liikkuvien arkipyhien, kuten pääsiäinen ja loppiainen, ajoittuminen vaikuttaa sekä koko vuotta että vuoden ensimmäistä, toista ja neljättä neljännestä koskevien tietojen vertailukelpoisuuteen. Arkipyhien väheneminen vaikuttaa työvoimakustannusindeksissä kustannusten laskuun. Yhden arkipyhän laskennallinen vaikutus oli noin 1,5 prosenttia. Tilastokeskus julkaisee kausitasoitetut ja työpäiväkorjatut sarjat, kun havaintoja on riittävästi luotettavien tulosten laskemiseksi. Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä ei ollut arkipyhiä.

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus laski –3,9 prosenttia heinä-syyskuussa 2010 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Metalliteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus laski –8,8 prosenttia. Kemianteollisuudessa työvoimakustannukset nousivat 4,7 prosenttia. Rakentamisessa työvoimakustannukset nousivat 0,8 prosenttia heinä-syyskuussa 2010 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, palvelualalla nousu oli vastaavasti 1,7 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialoilla yhteensä, teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa TOL 2008 mukaan

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset,
yhteensä
Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
B-S Yhteensä -0,5 0,5
B-E Teollisuus -3,9 -2,0
F Rakentaminen 0,8 1,4
G-N Palvelut 1,7 1,9

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (272,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/03/tvki_2010_03_2010-12-08_tie_001_fi.html