Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 5. Säsongränsade arbetskraftkostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

Närings-
grenkod
Närings-
gren
Hela
året
2007*
Hela
året
2008
Hela
året
2009*
Hela
året
2010*
2011
/1*
2011
/2*
2011
/3*
2011
/4*
Hela
året
2011*
2012
/1*
2012
/2*
2012
/3*
B-S Totalt, privat sektor 96,6 100,0 104,4 107,4 108,4 109,4 110,9 111,7 110,1 113,0 114,3 114,5
B-E Industri 98,0 100,0 104,8 106,2 106,4 108,0 109,2 109,2 108,2 111,4 112,6 111,3
C Tlllverkning 97,7 100,0 106,1 106,9 107,2 108,8 109,4 109,9 108,9 112,4 114,5 113,2
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-framställning
97,8 100,0 103,7 106,1 107,6 108,2 108,6 109,0 108,4 109,5 110,2 110,7
16,17 Skogsindustri 97,9 100,0 105,5 108,2 109,6 110,8 110,3 110,5 110,3 111,2 112,2 113,0
19–22 Kemisk industry 99,4 100,0 102,1 105,1 107,2 108,3 109,8 111,1 109,1 112,2 113,8 114,7
24–30 Metallindustri 98,9 100,0 108,5 103,9 103,8 103,8 104,2 106,8 104,6 112,1 113,9 112,2
F Byggsverks
amhet
92,2 100,0 104,8 106,4 107,0 107,3 109,1 109,9 108,3 110,0 113,9 113,4
G-N Yritystalouden palvelutTjänster inom företagsekonomi 95,6 100,0 103,5 107,0 108,3 109,3 110,6 111,8 110,0 113,0 114,4 115,3
G Handel 95,5 100,0 95,3 100,6 100,3 102,5 103,6 104,7 102,8 106,3 108,3 109,2
H Transport och
magasinering
90,9 100,0 96,2 93,5 94,9 95,0 95,7 95,9 95,4 96,9 99,5 100,8
J Information och kommu- nikation 91,5 100,0 108,1 112,4 114,2 115,3 115,9 115,7 115,3 116,0 116,6 115,8
K Finans
och försäkring
102,1 100,0 105,6 110,4 110,9 110,8 111,7 112,5 111,5 113,4 114,6 115,0

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 7.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 5. Säsongränsade arbetskraftkostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/03/tvki_2012_03_2012-12-07_tau_005_sv.html