Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 10.12.2013

Tehdyn työtunnin kustannus nousi heinä-syyskuussa 0,6 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2013 heinä-syyskuussa 0,6 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2013 heinä-syyskuussa 2,1 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,2 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä %, alkuperäinen ja kausitasoitettu sarja

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä %, alkuperäinen ja kausitasoitettu sarja

Valtiolla työvoimakustannukset nousivat vuoden 2013 heinä-syyskuussa 4,0 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä nousivat 4,4 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kuntasektorilla työvoimakustannukset nousivat 2,9 prosenttia ja kustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä 2,7 prosenttia. Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä oli yksi työpäivä enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Työpäivien kasvu vaikuttaa kausitasoittamattomassa työvoimakustannusindeksissä kustannusten laskuun.

Työvoimakustannusindeksin sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä. Tarkentumiset voivat etenkin suhdannekäänteissä olla suuria, mikä tulee ottaa huomioon kausitasoitettuja- ja trenditietoja käytettäessä. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html .

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus laski 0,4 prosenttia heinä-syyskuussa 2013 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sekä palkkasumma, että tehdyt työtunnit laskivat koko teollisuudessa. Palkkasumman tunteja suurempi lasku johti tuntikustannuksen alenemiseen. Kemianteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 3,6 prosenttia ja rakentamisessa 1,9 prosenttia heinä-syyskuussa 2013 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palveluissa nousu oli vastaavasti 1,3 prosenttia. Metalliteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus laski 2,1 prosenttia sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 0,1 prosenttia. Rahoituksessa ja vakuutuksessa tehdyn tunnin kustannus laski 1,7 prosenttia.

Koko teollisuudessa kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus laski 0,8 prosenttia heinä-syyskuussa 2013 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kemianteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 4,0 prosenttia ja rakentamisessa 1,8 prosenttia heinä-syyskuussa 2013 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palveluissa nousu oli vastaavasti 2,3 prosenttia. Metalliteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus laski 2,4 prosenttia sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 2,7 prosenttia. Rahoituksessa ja vakuutuksessa tehdyn tunnin kustannus nousi 1,2 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialoilla yhteensä, teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa TOL 2008 mukaan

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä 0,6 1,1 2,1
B-E Teollisuus -0,4 0,8 -0,8
F Rakentaminen 1,9 2,4 1,8
G-N Yritystalouden palvelualat 1,3 1,3 2,3
J-R Valtio 4,0 4,4 ..
D-S Kunta 2,9 2,7 ..

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (313,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 10.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/03/tvki_2013_03_2013-12-10_tie_001_fi.html