Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

  Hela året 2011* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Hela året 2013* 2014/1* 2014/2*
Näringsgrenkod Näringsgren                  
B-S Totalt, privat sektor 108,9 113,9 113,9 119,4 120,6 110,3 116,1 116,3 122,1
B-E Industri 107,4 112,6 112,3 117,7 119,7 106,7 114,1 114,9 122,0
C Tlllverkning 107,6 112,9 112,5 118,3 120,0 106,6 114,4 115,1 122,5
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 108,5 111,9 112,3 117,8 116,6 106,6 113,3 116,7 118,6
16, 17 Skogsindustri 108,0 112,2 113,2 124,0 118,9 107,2 115,8 119,0 130,7
19-22 Kemisk industri 108,3 113,8 115,5 119,8 123,0 105,7 116,0 118,1 122,0
24-30 Metallindustri 106,8 112,7 112,4 116,7 121,1 106,7 114,2 113,5 121,2
F Byggverksamhet 108,1 113,0 116,6 121,3 119,6 111,4 117,2 118,9 123,3
G-N Tjänster inom företagsekonomi 109,0 113,5 113,3 118,7 120,2 111,2 115,8 115,8 121,0
G Handel 102,5 107,7 109,6 113,0 114,8 105,9 110,8 112,2 115,2
H Transport och magasinering 98,3 100,9 98,5 105,8 105,0 96,3 101,4 99,9 107,9
J Information och kommunikation 113,7 117,6 117,4 121,4 124,2 114,0 119,3 120,8 126,0
K Finans och försäkring 111,7 116,2 115,8 124,9 115,1 118,0 118,4 118,6 125,1
Statsektorn, J-R Totalt 110,9 116,5 111,7 123,5 129,3 114,3 119,7 114,7 131,0
Kommuner, D-S Totalt 108,5 111,8 109,6 116,4 124,6 108,9 114,9 111,3 120,1

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/02/tvki_2014_02_2014-09-09_tau_003_sv.html