Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2011/ 2010* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* För- ändring 2013/ 2012* 2014/1* 2014/2*
Näringsgrenkod Näringsgren                  
B-S Totalt, privat sektor 2,4 4,6 4,3 0,8 1,4 1,2 1,9 2,1 2,3
B-E Industri 2,5 4,8 3,9 0,4 1,3 0,0 1,4 2,3 3,6
C Tlllverkning 2,3 4,9 3,8 0,5 1,2 -0,4 1,3 2,3 3,5
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 2,9 3,1 3,6 0,1 1,0 0,5 1,3 3,9 0,6
16, 17 Skogsindustri 2,0 3,9 6,4 2,3 1,8 2,6 3,2 5,1 5,4
19-22 Kemisk industri 3,0 5,1 5,3 0,8 2,1 -0,6 1,9 2,3 1,8
24-30 Metallindustri 1,5 5,6 3,8 0,8 1,5 -0,9 1,3 1,0 3,9
F Byggverksamhet 2,0 4,5 7,4 2,4 2,9 2,5 3,7 1,9 1,7
G-N Tjänster inom företagsekonomi 2,3 4,1 4,1 0,7 1,5 2,0 2,1 2,2 2,0
G Handel 1,4 5,1 5,7 0,7 2,4 3,0 2,9 2,4 2,0
H Transport och magasinering 1,4 2,7 1,8 0,1 0,1 -0,1 0,4 1,4 2,1
J Information och kommunikation 3,1 3,4 3,7 0,8 -0,7 1,9 1,4 2,9 3,8
K Finans och försäkring 1,2 4,0 4,4 2,2 -1,6 3,0 1,9 2,5 0,2
Statsektorn, J-R Totalt 2,3 5,0 4,3 0,1 4,4 2,3 2,7 2,7 6,1
Kommuner, D-S Totalt 2,3 3,1 3,6 1,0 2,8 3,7 2,7 1,5 3,2

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/02/tvki_2014_02_2014-09-09_tau_004_sv.html