Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 2:a kvartalet

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av arbetskraftskostnadsindex, årsförändring 1)

Arbetskraftskostnadsindex Kvartal Förändring från året innan, % Revidering, procentenheter
Senaste offentliggörandet 8.9.2016 1:a offentliggörandet
Privat sektor, original serie 04/2014 0,9 0,6 0,3
01/2015 1,8 1,9 -0,1
02/2015 1,8 1,3 0,5
03/2015 1,2 1,0 0,2
04/2015 0,8 0,8 0,0
01/2016 1,7 1,5 0,2
Statsektor, original serie 04/2014 -0,7 -0,7 0,0
01/2015 0,9 0,9 0,0
02/2015 -0,6 -0,6 0,0
03/2015 -0,2 -0,2 0,0
04/2015 0,8 0,8 0,0
01/2016 3,9 3,9 0,0
Kommuner, original serie 04/2014 0,2 0,2 0,0
01/2015 2,3 2,1 0,2
02/2015 2,2 2,1 0,1
03/2015 0,4 0,1 0,3
04/2015 1,2 1,0 0,2
01/2016 2,3 2,4 -0,1
1) 1:a offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då uppgiften om referensperioden publicerades första gången. Revideringen beskriver skillnaden mellan första och senaste publikationens årsförändringprocenter. Revideringarna har räknats från avrundade tal.

Revidering av säsongrensade arbetskraftskostnadsindex, årsförändring

Arbetskraftskostnadsindex Kvartal Förändring från året innan, % Revidering, procentenheter
Senaste offentliggörandet 8.9.2016 1:a offentliggörandet
Privat sektor, säsongrensade serie 04/2014 1,1 0,9 0,2
01/2015 1,2 1,7 -0,5
02/2015 1,9 1,3 0,6
03/2015 1,3 1,2 0,1
04/2015 0,9 1,8 -0,9
01/2016 0,2 0,5 -0,3

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2016/02/tvki_2016_02_2016-09-08_rev_001_sv.html