Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 4:e kvartalet

Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

2019
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik