Tabellbilaga 1. Relativt sysselsättningstal för personer i åldern 18–64 år efter landskap och härkomst 2011 (preliminära uppgifter)

  totalt sysselsatta icke-sysselsatta relativt sysselsättningstal (%)
landskap        
totalt 3 339 861 2 333 732 1 006 129 69,9
utländsk härkomst 188 730 100 521 88 209 53,3
finländsk härkomst 3 151 131 2 233 211 917 920 70,9
01 Nyland        
01 totalt 1 006 807 748 266 258 541 74,3
01 utländsk härkomst 101 301 56 659 44 642 55,9
01 finländsk härkomst 905 506 691 607 213 899 76,4
02 Egentliga Finland        
02 totalt 287 922 202 717 85 205 70,4
02 utländsk härkomst 16 477 8 202 8 275 49,8
02 finländsk härkomst 271 445 194 515 76 930 71,7
04 Satakunta        
04 totalt 134 447 92 515 41 932 68,8
04 utländsk härkomst 3 237 1 865 1 372 57,6
04 finländsk härkomst 131 210 90 650 40 560 69,1
05 Egentliga Tavastland        
05 totalt 105 195 75 387 29 808 71,7
05 utländsk härkomst 3 323 1 863 1 460 56,1
05 finländsk härkomst 101 872 73 524 28 348 72,2
06 Birkaland        
06 totalt 305 694 211 943 93 751 69,3
06 utländsk härkomst 12 842 6 302 6 540 49,1
06 finländsk härkomst 292 852 205 641 87 211 70,2
07 Päijänne-Tavastland        
07 totalt 122 437 82 602 39 835 67,5
07 utländsk härkomst 5 317 2 664 2 653 50,1
07 finländsk härkomst 117 120 79 938 37 182 68,3
08 Kymmenedalen        
08 totalt 108 978 71 229 37 749 65,4
08 utländsk härkomst 5 876 2 531 3 345 43,1
08 finländsk härkomst 103 102 68 698 34 404 66,6
09 Södra Karelen        
09 totalt 80 264 53 070 27 194 66,1
09 utländsk härkomst 4 295 2 212 2 083 51,5
09 finländsk härkomst 75 969 50 858 25 111 66,9
10 Södra Savolax        
10 totalt 90 163 59 283 30 880 65,8
10 utländsk härkomst 2 427 1 138 1 289 46,9
10 finländsk härkomst 87 736 58 145 29 591 66,3
11 Norra Savolax        
11 totalt 150 763 99 353 51 410 65,9
11 utländsk härkomst 3 579 1 823 1 756 50,9
11 finländsk härkomst 147 184 97 530 49 654 66,3
12 Norra Karelen .. .. .. ..
12 totalt 101 102 62 871 38 231 62,2
12 utländsk härkomst 3 341 1 386 1 955 41,5
12 finländsk härkomst 97 761 61 485 36 276 62,9
13 Mellersta Finland        
13 totalt 167 688 110 662 57 026 66,0
13 utländsk härkomst 4 814 2 265 2 549 47,1
13 finländsk härkomst 162 874 108 397 54 477 66,6
14 Södra Österbotten        
14 totalt 113 875 80 226 33 649 70,5
14 utländsk härkomst 2 302 1 380 922 59,9
14 finländsk härkomst 111 573 78 846 32 727 70,7
15 Österbotten        
15 totalt 106 145 79 697 26 448 75,1
15 utländsk härkomst 6 334 3 481 2 853 55,0
15 finländsk härkomst 99 811 76 216 23 595 76,4
16 Mellersta Österbotten        
16 totalt 40 224 28 373 11 851 70,5
16 utländsk härkomst 1 024 537 487 52,4
16 finländsk härkomst 39 200 27 836 11 364 71,0
17 Norra Österbotten        
17 totalt 239 941 160 368 79 573 66,8
17 utländsk härkomst 5 579 2 669 2 910 47,8
17 finländsk härkomst 234 362 157 699 76 663 67,3
18 Kajanaland        
18 totalt 48 556 30 617 17 939 63,1
18 utländsk härkomst 1 297 563 734 43,4
18 finländsk härkomst 47 259 30 054 17 205 63,6
19 Lappland        
19 totalt 112 332 70 843 41 489 63,1
19 utländsk härkomst 2 922 1 199 1 723 41,0
19 finländsk härkomst 109 410 69 644 39 766 63,7
21 Åland        
21 totalt 17 328 13 710 3 618 79,1
21 utländsk härkomst 2 443 1 782 661 72,9
21 finländsk härkomst 14 885 11 928 2 957 80,1

Källa: Sysselsättningsstatistik , Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 09 1734 2632, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 2011, Tabellbilaga 1. Relativt sysselsättningstal för personer i åldern 18–64 år efter landskap och härkomst 2011 (preliminära uppgifter) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2011/02/tyokay_2011_02_2012-12-18_tau_001_sv.html