Tabellbilaga 2. Näringsgrenar som ökat varje år från år 2007 till år 2012 efter antalet jobb

Näringsgren, TOL 2008 (2-siffer) År, antalet jobb
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förändring 2007-2012 Förändring 2007-2012, %
07 Utvinning av metallmalmer 731 971 1 096 1 392 1 700 2 088 1 357 185,6
09 Service till utvinning 72 218 228 312 359 390 318 441,7
56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 61 857 65 617 65 772 67 256 69 608 71 692 9 835 15,9
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 19 408 19 806 20 121 20 830 21 537 21 848 2 440 12,6
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor, konsulttjänster till företag 12 392 13 478 13 695 14 772 15 673 16 341 3 949 31,9
75 Veterinärverksamhet 1 319 1 490 1 568 1 707 2 065 2 147 828 62,8
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet 9 033 10 149 10 160 10 165 10 218 10 508 1 475 16,3
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 59 172 61 033 62 737 64 788 66 513 67 438 8 266 14,0
87 Vård och omsorg med boende 72 550 74 041 78 833 80 991 83 684 86 454 13 904 19,2
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 8 676 9 369 9 601 10 028 10 330 10 416 1 740 20,1
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 15 954 17 071 17 743 18 067 18 359 18 939 2 985 18,7

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2012, Tabellbilaga 2. Näringsgrenar som ökat varje år från år 2007 till år 2012 efter antalet jobb . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/03/tyokay_2012_03_2014-10-10_tau_002_sv.html