Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Näringsgrenar som ökat varje år från år 2007 till år 2012 efter antalet jobb

Näringsgren, TOL 2008 (2-siffer) År, antalet jobb
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förändring 2007-2012 Förändring 2007-2012, %
07 Utvinning av metallmalmer 731 971 1 096 1 392 1 700 2 088 1 357 185,6
09 Service till utvinning 72 218 228 312 359 390 318 441,7
56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 61 857 65 617 65 772 67 256 69 608 71 692 9 835 15,9
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 19 408 19 806 20 121 20 830 21 537 21 848 2 440 12,6
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor, konsulttjänster till företag 12 392 13 478 13 695 14 772 15 673 16 341 3 949 31,9
75 Veterinärverksamhet 1 319 1 490 1 568 1 707 2 065 2 147 828 62,8
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet 9 033 10 149 10 160 10 165 10 218 10 508 1 475 16,3
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 59 172 61 033 62 737 64 788 66 513 67 438 8 266 14,0
87 Vård och omsorg med boende 72 550 74 041 78 833 80 991 83 684 86 454 13 904 19,2
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 8 676 9 369 9 601 10 028 10 330 10 416 1 740 20,1
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 15 954 17 071 17 743 18 067 18 359 18 939 2 985 18,7

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2012, Tabellbilaga 2. Näringsgrenar som ökat varje år från år 2007 till år 2012 efter antalet jobb . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/03/tyokay_2012_03_2014-10-10_tau_002_sv.html