Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. 18-64-vuotias väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 2003–2013*

Lukumäärä Muutos lkm Muutos %
2003 2012 2013* 2003-2013*        2012-2013*         2003-2013*     2012-2013*     
Kaikki 18-64-vuotiaat              
Yhteensä 3 297 825 3 329 751 3 318 043 20 218 -11 708 0,6 -0,4
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa / Ei tietoa 873 575 677 114 647 111 -226 464 -30 003 -25,9 -4,4
Keskiaste 1 468 440 1 559 120 1 559 124 90 684 4 6,2 0,0
Alin korkea-aste / Alempi korkeakouluaste 693 083 739 658 745 344 52 261 5 686 7,5 0,8
Ylempi korkeakouluaste / Tutkijakoulutusaste 262 727 353 859 366 464 103 737 12 605 39,5 3,6
Työvoima              
Yhteensä 2 523 090 2 597 694 2 605 268 82 178 7 574 3,3 0,3
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa /Ei tietoa 544 404 394 347 375 843 -168 561 -18 504 -31,0 -4,7
Keskiaste 1 134 798 1 227 698 1 234 618 99 820 6 920 8,8 0,6
Alin korkea-aste / Alempi korkeakouluaste 606 014 651 150 658 079 52 065 6 929 8,6 1,1
Ylempi korkeakouluaste / Tutkijakoulutusaste 237 874 324 499 336 728 98 854 12 229 41,6 3,8
Työlliset              
Yhteensä 2 220 077 2 316 769 2 277 406 57 329 -39 363 2,6 -1,7
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa / Ei tietoa 438 303 314 872 292 525 -145 778 -22 347 -33,3 -7,1
Keskiaste 987 679 1 081 665 1 062 021 74 342 -19 644 7,5 -1,8
Alin korkea-aste / Alempi korkeakouluaste 566 040 611 892 607 358 41 318 -4 534 7,3 -0,7
Ylempi korkeakouluaste / Tutkijakoulutusaste 228 055 308 340 315 502 87 447 7 162 38,3 2,3
Työttömät              
Yhteensä 303 013 280 925 327 862 24 849 46 937 8,2 16,7
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa / Ei tietoa 106 101 79 475 83 318 -22 783 3 843 -21,5 4,8
Keskiaste 147 119 146 033 172 597 25 478 26 564 17,3 18,2
Alin korkea-aste / Alempi korkeakouluaste 39 974 39 258 50 721 10 747 11 463 26,9 29,2
Ylempi korkeakouluaste / Tutkijakoulutusaste 9 819 16 159 21 226 11 407 5 067 116,2 31,4

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Lohikoski 029 551 3396, Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2013, Liitetaulukko 1. 18-64-vuotias väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 2003–2013* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2013/03/tyokay_2013_03_2014-12-16_tau_001_fi.html