Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 2.10.2015

Personer med utländsk bakgrund sysselsattes vanligen inom rengöring och lokalvård år 2013

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var antalet sysselsatta med utländsk bakgrund 114 300 år 2013. Deras antal ökade under åren 2008–2013 med totalt 32 000 personer. När man ser till näringsgrenar hänförde sig den största ökningen till rengöring och lokalvård, dvs. 3 800 personer. Den största minskningen skedde i tillverkningen av kommunikationsutrustning, varifrån det försvann 1 300 jobb. Regionalt sett koncentrerades jobben bland sysselsatta med utländsk bakgrund till Nyland.

Näringsgrenar där antalet sysselsatta med utländsk bakgrund har ökat mest under åren 2008–2013

Näringsgrenar där antalet sysselsatta med utländsk bakgrund har ökat mest under åren 2008–2013

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 2.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2013/03/tyokay_2013_03_2015-10-02_tie_001_sv.html