Publicerad: 12.3.2015

Den ekonomiska försörjningskvoten försvagades år 2013

Korrigering 12.3.2015 kl: 10:45 . De korrigerade punkterna är markerade med röd.

Enligt uppgifterna för år 2013 i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik försvagades den ekonomiska försörjningskvoten med fem från året innan. År 2013 var antalet icke-sysselsatta personer per hundra sysselsatta 137, medan antalet året innan var 132. Under perioden 1987–2013 var försörjningskvoten som högst under depressionsåret 1993 (172) och som lägst år 1989, då det fanns 112 icke-sysselsatta per hundra sysselsatta.

Befolkningens huvudsakliga verksamhet åren 1987–2013 (Figuren har korrigerats)

Befolkningens huvudsakliga verksamhet åren 1987–2013 (Figuren har korrigerats)

Den ekonomiska försörjningskvoten beräknas genom att dividera antalet arbetslösa, pensionärer och andra personer utanför arbetskraften med antalet sysselsatta och multiplicera talet med hundra. En minskning av den ekonomiska försörjningskvoten ses sålunda som positivt och en ökning som negativt. Den ekonomiska försörjningskvoten påverkas dels av ekonomiska konjunkturer och fluktuationer i utvecklingen av sysselsättningen, dels av bland annat fruktsamheten, befolkningsstrukturen och flyttningsrörelsen.

Sett till landskap var skillnaderna i den ekonomiska försörjningskvoten stora. På Åland (106) och i Nyland (111) var den ekonomiska försörjningskvoten som lägst år 2013. De högsta försörjningskvoterna hade Södra Savolax (165), Norra Karelen (169) och Kajanaland (177). Den ekonomiska försörjningskvoten försvagades mellan åren 2012 och 2013 i alla landskap, mest i Kajanaland, Mellersta Finland och Päijänne-Tavastland. Minst försvagades försörjningskvoten på Åland. Mellan åren 2003 och 2008 förbättrades den ekonomiska försörjningskvoten överallt i Finland, men därefter har den försämrats i alla landskap. I en del av landskapen steg försörjningskvoten med upp till 20 mellan åren 2008 och 2013 (tabellbilaga 2).

Till en ökning av den ekonomiska försörjningskvoten bidrar särskilt en ökning av antalet arbetslösa och pensionärer. Enligt sysselsättningsstatistiken har antalet arbetslösa och pensionärer ökat med över 100 000 under åren 2011–2013. Antalet arbetslösa var 71 600 personer fler år 2013 än två år tidigare och 47 000 fler än året innan. Antalet pensionärer ökade med nästan 20 300 från år 2012 till år 2013 och under föregående två år med totalt 36 300 . Under tio års tid har antalet pensionärer ökat med över 175 000 personer.

Sett till landskap ökade andelen pensionärer av befolkningen mest i Kajanaland och Päijänne-Tavastland och minst i Norra Savolax och Österbotten under åren 2011–2013. Ökningen av andelen arbetslösa försvagade den ekonomiska försörjningskvoten särskilt i Kajanaland, Birkaland och Mellersta Finland. I Kajanaland ökade andelen arbetslösa med 2,1 procentenheter under åren 2011–2013 och i Birkaland och Mellersta Finland med ungefär 1,8 procentenheter.

Förändringen av andelen pensionärer och arbetslösa av befolkningen under åren 2011–2013 efter landskap, procentenheter (Korrigering 12.3.2015 kl 13:00)

Förändringen av andelen pensionärer och arbetslösa av befolkningen under åren 2011–2013 efter landskap, procentenheter (Korrigering 12.3.2015 kl 13:00)Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lohikoski 029 551 3396, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2013/04/tyokay_2013_04_2015-03-12_tie_001_sv.html