Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 23.10.2015

Yrkessegregationen mellan könen fortsatte år 2013

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns 10,2 procent av alla sysselsatta år 2013 i jämställda yrkesgrupper där andelen personer av det andra könet var 40–60 procent av de verksamma i yrkesgruppen. Andelen var 1,2 procentenheter lägre än året innan och 1,8 procentenheter lägre än år 2011. 1)

Antalet sysselsatta i olika segregationsklasser åren 2011–2013

Antalet sysselsatta i olika segregationsklasser åren 2011–2013

1) Yrkesklasserna åren 2011–2013 har harmoniserats genom att använda den mest exakta gemensamma nivån.

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Mikkelä 029 551 2973, Marketta Oinonen 029 551 3602, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (106,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2013/04/tyokay_2013_04_2015-10-23_tie_001_sv.html