Publicerad: 25.5.2016

Arbetslöshetsrisken för studerande tre gånger större år 2015 än år 1988

Totalt 14,8 procent av de studerande som i slutet av år 2014 var i arbetsför ålder var arbetslösa vid utgången av år 2015. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Risken för arbetslöshet beskriver den andel som går från studerande till arbetslös under följande år. År 1988 var arbetslöshetsrisken för de studerande mindre än fem procent. I slutet av år 2015 var antalet arbetslösa totalt över 370 000 personer. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.

Arbetslöshetsrisken for sysselsatta, arbetslösa och studerande åren 1988–2015

Arbetslöshetsrisken for sysselsatta, arbetslösa och studerande åren 1988–2015

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 029 551 3576, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (111,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 25.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2015/02/tyokay_2015_02_2016-05-25_tie_001_sv.html