Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.5.2017

Arbetslösheten vände nedåt, men antalet som varit arbetslösa hela året ökade ytterligare 2016

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var 356 000 personer arbetslösa i slutet av år 2016 och av dem hade omkring en tredjedel varit arbetslösa hela året. Antalet personer som varit arbetslösa minst en dag under året var 681 000. Antalet arbetslösa vid årets slut samt antalet som varit arbetslösa under året sjönk från år 2015. Samtidigt ökade antalet som varit arbetslösa hela året med nästan 2 000 personer. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.

Antalet arbetslösa under hela året efter arbetslöshetens längd åren 2011–2016

Antalet arbetslösa under hela året efter arbetslöshetens längd åren 2011–2016

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 029 551 3576, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (105,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2016/02/tyokay_2016_02_2017-05-26_tie_001_sv.html