Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.2.2018

Unga i Kymmenedalen mer sällan sysselsatta eller i utbildning än andra år 2016

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var 27 procent av 18–24-åringarna i Kymmenedalen utanför arbete och utbildning 1) i slutet av år 2016: Av 12 460 unga i landskapet var 3 310 arbetslösa, pensionerade eller hörde till gruppen övriga utanför arbetskraften. I hela landet var andelen som varken var sysselsatt eller i utbildning 19 procent. Sett till landskap har andelen varit störst i Kymmenedalen under alla åren mellan 2011 och 2016.

Andelen 18–24-årigar utanför arbete och utbildning av befolkningen i samma ålder efter landskap och år, %

Andelen 18–24-årigar utanför arbete och utbildning av befolkningen i samma ålder efter landskap och år, %

1) Med personer utanför arbete och utbildning avses personer som inte ingick i följande klasser efter huvudsaklig verksamhet: sysselsatta, studerande samt beväringar och civiltjänstgörare. I gruppen ingår arbetslösa, pensionärer samt övriga utanför arbetskraften.

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (112,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2016/03/tyokay_2016_03_2018-02-16_tie_001_sv.html