Publicerad: 2.11.2018

Andelen specialister störst bland tyskar och indier

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns det i de tio största yrkesgrupperna med sysselsatta som har tysk eller indisk bakgrund flera yrkesgrupper på specialistnivå år 2016. Av de sysselsatta med tysk bakgrund arbetade 43 procent som specialister och av dem med indisk bakgrund 40 procent. Sett till antalet fanns de flesta specialister med utländsk bakgrund bland dem med rysk bakgrund, 5 100 personer.

Specialister och sysselsatta med utländsk bakgrund efter land

 Specialister och sysselsatta med utländsk bakgrund efter land

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juho Keva 029 551 3601, Elina Mikkelä 029 551 2973, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (106,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 2.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2016/04/tyokay_2016_04_2018-11-02_tie_001_sv.html