Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.10.2020

Den vanligaste näringsgrenen för unga företagare år 2018 var byggverksamhet

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade 5 700 unga företagare inom näringsgrenen byggverksamhet. Omkring 14 procent av de unga företagarna arbetade inom näringsgrenen. Byggverksamheten blev den vanligaste näringsgrenen år 2018. Jord- och skogsbruk samt fiske har tidigare varit den vanligaste näringsgrenen för unga företagare, men dess popularitet bland unga företagare har sjunkit stadigt under hela 2010-talet. 

De vanligaste näringsgrenarna bland företagare i åldern 18–34 år 2018

De vanligaste näringsgrenarna bland företagare i åldern 18–34 år 2018

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Meri Juuti 029 551 3061, Elina Pelkonen 029 551 3011, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (111,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2018/03/tyokay_2018_03_2020-10-16_tie_001_sv.html