Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Sysselsättningsstatistik 2006 - ändringar i statistikproduktionen

Statistikcentralen producerar inga preliminära uppgifter om arbetsplatser och näringsgrenar för år 2006. Bara preliminära uppgifter om huvudsaklig verksamhet och yrkesställning publiceras för år 2006.

Revideringen av produktionsmodellen för Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har medfört ändringar i tidtabellen för produktionen av statistikmaterial. Den slutliga sysselsättningsstatistiken för år 2005 blev försenad och färdigställdes i april 2008. För att påskynda tidtabellen för sysselsättningsstatistiken 2006 har man beslutat att inte producera preliminära uppgifter om arbetsplatser och näringsgrenar. När det gäller den slutliga sysselsättningsstatistiken för år 2006 färdigställs under juni-juli 2008 uppgifter om befolkningens huvudsakliga verksamhet. Slutliga näringsgrensvisa uppgifter om sysselsatta och arbetsplatser publiceras i november 2008.

Förfrågningar: Merja Rajaniemi (09) 1734 3607 och Kaija Ruotsalainen (09) 1734 3599.


Senast uppdaterad 20.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/tyokay_2008-05-20_uut_001_sv.html