Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, mars

Arbetskraftsundersökning 2009, december

2009
december
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar