Finlands officiella statistik

Arbetskraftsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Vanligt bland löntagare att själv bokföra arbetstid
31.8.2020
Som tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen utreddes under år 2019 organisering av förvärvsarbete, arbetstidsarrangemang och arbetsresans längd. Enligt resultaten omfattas 90 procent av löntagarna av arbetstidsbokföring eller uppföljning av närvaro. Ytterst få anser att hemmet är den huvudsakliga arbetsplatsen. Resan till arbetet tar längst tid i Nyland.

Nästa offentliggörande:
22.9.2020

Beskrivning: Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år. Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Det månatliga urvalet består av omkring 12 000 personer och uppgifterna samlas in genom datorstödda telefonintervjuer. Utgående från de uppgifter som intervjupersonerna lämnar skapas en bild av verksamheten bland hela den 15-74-åriga befolkningen. I samband med arbetskraftsundersökningen görs också en s.k. ad hoc-modul, vars ämne varierar från år till år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsförhållanden, arbetskraft, arbetsliv, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsmarknaden, arbetsmarknadsställning, arbetstid, arbetstimmar, deltidsarbete, företagare, heltidsarbete, långtidsarbetslös, löntagare, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, permittering, privata sektorn, relativt arbetslöshetstal, relativt sysselsättningstal, relativt arbetskraftstal, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, ungdomsarbetslöshet, utanför arbetskraften, veckoarbetstid, visstidsarbete, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: De första uppgifterna om arbetsgivarsektor enligt arbetskraftsundersökningens nya klassificering har publicerats 23.4.2020
23.4.2020
I början av år 2020 har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/index_sv.html