Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.3.2012

Sysselsättningen förbättrades år 2011

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning ökade antalet sysselsatta år 2011 med 26 000 från året innan. Efter den branta nedgången år 2009 började sysselsättningen bland män stiga något. Antalet nya anställningsförhållanden som varat mindre än ett år ökade bland både män och kvinnor. Uppgifterna framgår av årsöversikten Työllisyys ja työttömyys vuonna 2011 (Sysselsättning och arbetslöshet år 2011) i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Nya löntagaranställningar, som varat mindre än ett år, efter kön under åren 1997–2011, 15–74-åringar

Nya löntagaranställningar, som varat mindre än ett år, efter kön under åren 1997–2011, 15–74-åringar

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet sysselsatta år 2011 till 2 474 000 personer, vilket var 26 000 fler än år 2010. Efter den branta nedgången år 2009 vände sysselsättningen uppåt bland män. År 2011 ökade den med 19 000 personer. Sysselsättningen ökade en aning också bland kvinnor. En förbättring av sysselsättningen skedde särskilt inom hälso- och socialvårdstjänster, där antalet sysselsatta ökade med 17 000 personer. Antalet sysselsatta minskade mest inom transport och magasinering.

År 2011 fanns det i genomsnitt 2 143 000 löntagare i Finland. Av dem hade 1 807 000 en fortlöpande anställning och 336 000 visstidsanställning. Antalet löntagare med fortlöpande anställning ökade med 17 000 och antalet löntagare med visstidsanställning med 6 000 från året innan. Det är vanligare med visstidsanställning bland kvinnor än bland män. Två av tre visstidsanställda hade gärna haft fast arbete.

År 2011 fanns det 446 000 nya anställningsförhållanden som varat mindre än ett år. Jämfört med år 2010 ökade antalet anställningar som varat mindre än ett år både bland kvinnor och män. Antalet ökade med totalt 53 000. Av dessa anställningsförhållanden var 40 000 fortlöpande anställningar och 13 000 visstidsanställningar.


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Olga Kambur 09 1734 3565, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (297,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 9.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Sysselsättning och arbetslöshet 2011 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/13/tyti_2011_13_2012-03-09_tie_001_sv.html