Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2011 - 2013

  År Förändring Förändring
2011 2012 2013 2012/2013 2012/2013
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Utbildningsnivå          
Båda könen Totalt 2 474 2 483 2 457 -27 -1,1
Utbildning på mellannivå (3) 1 120 1 139 1 120 -19 -1,7
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 997 1 003 1 025 22 2,2
- lägsta högre nivå (5) 351 326 308 -18 -5,5
- lägre högskolenivå (6) 315 335 355 20 6,0
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 331 342 362 19 5,7
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 357 342 312 -29 -8,6
Män Totalt 1 278 1 277 1 261 -16 -1,2
Utbildning på mellannivå (3) 622 632 623 -9 -1,4
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 438 438 449 11 2,6
- lägsta högre nivå (5) 134 122 116 -6 -5,2
- lägre högskolenivå (6) 147 157 165 8 5,1
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 157 158 168 10 6,2
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 217 208 189 -18 -8,8
Kvinnor Totalt 1 196 1 206 1 195 -11 -0,9
Utbildning på mellannivå (3) 498 507 497 -10 -2,0
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 558 565 575 10 1,8
- lägsta högre nivå (5) 217 203 192 -12 -5,7
- lägre högskolenivå (6) 168 178 190 12 6,9
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 173 184 193 10 5,2
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 139 134 123 -11 -8,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2011 - 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_047_sv.html