Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.4.2018

Työllisyys parani vuonna 2017

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 69,6 prosenttia vuonna 2017. Miesten työllisyysaste oli 70,7 prosenttia ja naisten 68,5 prosenttia. Sekä miesten että naisten työllisyysaste kasvoi 0,9 prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Työvoimatutkimus 2017, aikasarjatiedot 2008–2017.

Työllisyysasteet sukupuolen mukaan vuosina 1993–2017, 15–64-vuotiaat, %

Työllisyysasteet sukupuolen mukaan vuosina 1993–2017, 15–64-vuotiaat, %

Vuonna 2017 Suomessa oli 15–74-vuotiaita työllisiä keskimäärin 2 473 000, mikä oli 25 000 enemmän kuin vuonna 2016. Työllisiä miehiä oli 16 000 ja naisia 9 000 enemmän kuin vuonna 2016. Vuonna 2017 myös naisten työllisyys kääntyi kasvuun.

Työttömiä oli vuonna 2017 keskimäärin 234 000, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2016. 15–74-vuotiaiden työttömyysaste oli vuonna 2017 keskimäärin 8,6 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 8,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski 8,9 prosenttiin ja naisten 8,4 prosenttiin.

Piilotyöttömien määrä väheni 12 000 hengellä vuodesta 2016. Vuonna 2017 työikäisten 15–74-vuotiaiden joukossa oli 143 000 piilotyöttömäksi määriteltyä, jotka olisivat halunneet ja voineet ottaa vastaan työtä, mutta eivät olleet sitä aktiivisesti etsineet. Piilotyöttömien määrä laski ensimmäisen kerran vuoden 2008 jälkeen.

Työttömät ja piilotyöttömät vuosina 2003–2017, 15–74-vuotiaat

Työttömät ja piilotyöttömät vuosina 2003–2017, 15–74-vuotiaat

Osa-aikatyötä tekevien määrä kasvoi edelleen. Vuonna 2017 osa-aikatyötä tekeviä palkansaajia oli 332 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuonna 2016. Osa-aikatyö lisääntyi naisilla, miesten osa-aikatyön määrä pysyi ennallaan.

Palkansaajien tehty vuosityöaika oli 1 601 tuntia vuonna 2017, mikä oli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. Valtiosektorin palkansaajien vuosityöaika väheni vuodesta 2016. Vuosityöajat kuntasektorilla ja yksityisellä sektorilla pysyivät lähes ennallaan.

Linkit

 

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/?tablelist=true .

Työvoimatutkimuksen tuorein kuukausijulkaisu.


Lähde: Työvoimatutkimus 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (1,1 Mt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/13/tyti_2017_13_2018-04-12_tie_001_fi.html