Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/02 - 2019/02

  År/Månad Förändring
2018/02 2019/02 2018/02 - 2019/02
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 69,8 70,7 0,9
Män 70,5 71,3 0,9
Kvinnor 69,2 70,1 0,9
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,6 7,4 -1,2
Män 8,7 8,1 -0,6
Kvinnor 8,6 6,7 -1,9
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,5 65,5 0,0
Män 67,2 67,6 0,4
Kvinnor 63,8 63,4 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2019, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/02 - 2019/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/02/tyti_2019_02_2019-03-26_tau_001_sv.html