Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.11.2021

Det relativa sysselsättningstalet för småbarnsmammor steg

År 2020 sjönk det relativa sysselsättningstalet något bland 20–59-åringar jämfört med år 2018. Det relativa sysselsättningstalet för män minskade, medan det relativa sysselsättningstalet för kvinnor var nästan oförändrat. Det relativa sysselsättningstalet för mammor i barnfamiljer steg från 77,2 procent till 79,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet steg mest bland de mammor vars yngsta barn var under 3 år. Det relativa sysselsättningstalet sjönk mest bland män som inte hade barn under 18 år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens tabelloffentliggörande 2020 om familjer och arbete.

Det relativa sysselsättningstalet för mammor efter yngsta barnets ålder åren 2018 och 2020, 20–59-åringar, %

Det relativa sysselsättningstalet för mammor efter yngsta barnets ålder åren 2018 och 2020, 20–59-åringar, %

Statistikcentralen publicerar uppgifter om arbetskraftsundersökningens hushållsdel i databastjänsten StatFin. På basis av hushållsuppgifterna kan man granska arbetsmarknadsställningen efter familjesituation. Tidigare har motsvarande uppgifter publicerats i samband med översikter om familjer och arbete.

Tabellerna 139q och 139r innehåller tidsserier för åren 2009–2020 enligt den estimeringsmetod som var i bruk fram till utgången av 2020.

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen: http://www.stat.fi/til/tyti/tau_sv.html .


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Nieminen 029 551 3561, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (154,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 2.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Familjer och arbete 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/14/tyti_2020_14_2021-11-02_tie_001_sv.html