Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/09 - 2021/09

  År/Månad Förändring
2020/09 2021/09 2020/09 - 2021/09
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 71,3 71,7 0,5
Män 72,8 71,3 -1,5
Kvinnor 69,7 72,2 2,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,5 7,0 -0,4
Män 7,6 7,5 -0,1
Kvinnor 7,3 6,5 -0,8
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,6 65,9 0,3
Män 68,5 67,5 -1,0
Kvinnor 62,8 64,4 1,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/09 - 2021/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_001_sv.html