Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2022, februari

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV

År/Kvartal Förändring Förändring
2020/IV 2021/IV 2020/IV - 2021/IV 2020/IV - 2021/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008
Näringsgrenar totalt 00-99 1035,4 1053,6 18,3 1,8
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 48,7 53,0 4,3 8,8
Jordbruk 01 35,8 39,4 3,6 10,0
C Tillverkning 10-33 141,6 139,1 -2,5 -1,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,3 19,1 -0,3 -1,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 18,5 18,5 0,1 0,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,0 19,3 -0,7 -3,7
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 21,8 22,4 0,5 2,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 45,2 45,3 0,0 0,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 16,7 14,6 -2,1 -12,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,9 13,9 2,0 16,7
F Byggverksamhet 41-43 88,3 83,8 -4,5 -5,1
Byggande av hus 41 32,9 30,3 -2,6 -7,8
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 45,2 45,7 0,6 1,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 116,6 118,8 2,2 1,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 19,4 21,1 1,8 9,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 41,3 40,2 -1,1 -2,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 55,9 57,4 1,5 2,7
H Transport och magasinering 49-53 59,0 58,3 -0,7 -1,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 37,0 37,2 0,1 0,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 22,0 21,1 -0,9 -3,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 27,2 33,0 5,7 21,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 53,8 56,9 3,1 5,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 33,2 27,9 -5,3 -16,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 77,3 76,7 -0,6 -0,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 30,1 30,9 0,8 2,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 48,9 55,9 7,0 14,3
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 29,7 32,6 2,8 9,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 49,6 49,8 0,2 0,5
P Utbildning 85 70,6 67,2 -3,4 -4,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 153,6 159,1 5,5 3,6
Hälso- och sjukvård 86 66,6 64,5 -2,1 -3,1
Vård och omsorg med boende 87 36,5 41,2 4,7 13,0
Öppna sociala insatser 88 50,5 53,4 2,8 5,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 22,3 20,7 -1,6 -7,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 30,5 32,7 2,2 7,3
X Näringsgrenen okänd 00 2,2 6,9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2021, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_029_sv.html