Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2022, februari

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV

År/Kvartal Förändring Förändring
2020/IV 2021/IV 2020/IV - 2021/IV 2020/IV - 2021/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008
Näringsgrenar totalt 00-99 874,4 889,7 15,3 1,8
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 16,4 17,1 0,7 4,4
Jordbruk 01 8,1 9,5 1,4 17,8
C Tillverkning 10-33 131,6 129,9 -1,7 -1,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 16,9 17,5 0,6 3,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 17,3 17,9 0,6 3,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,3 17,9 -1,4 -7,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 20,3 19,8 -0,5 -2,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 44,3 44,2 -0,1 -0,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,6 12,7 -0,9 -6,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,8 13,4 1,5 13,1
F Byggverksamhet 41-43 64,0 60,2 -3,9 -6,0
Byggande av hus 41 22,4 20,2 -2,2 -10,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 32,2 33,2 1,0 3,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 98,5 98,9 0,4 0,4
Handel samt reparation av motorfordon 45 14,8 16,7 1,9 12,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 36,9 35,6 -1,3 -3,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 46,8 46,7 -0,1 -0,3
H Transport och magasinering 49-53 50,5 49,1 -1,4 -2,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 29,5 29,5 0,0 0,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 21,0 19,5 -1,4 -6,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 20,0 25,7 5,7 28,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 47,8 50,7 2,9 6,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 29,3 24,9 -4,4 -15,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 60,2 62,3 2,1 3,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 27,4 27,3 -0,1 -0,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 41,7 47,8 6,0 14,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 24,9 27,2 2,4 9,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 49,5 49,5 0,1 0,1
P Utbildning 85 67,9 64,4 -3,5 -5,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 145,2 149,5 4,3 2,9
Hälso- och sjukvård 86 60,9 58,5 -2,4 -3,9
Vård och omsorg med boende 87 35,5 39,4 3,9 11,1
Öppna sociala insatser 88 48,9 51,6 2,7 5,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 17,1 15,5 -1,6 -9,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 20,9 24,8 3,9 18,7
X Näringsgrenen okänd 00 1,9 6,0 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2021, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_035_sv.html