Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2022, februari

Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019 - 2021

År Förändring Förändring
2019 2020 2021 2020/2021 2020/2021
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008
Näringsgrenar totalt 00-99 2 533 2 495 2 555 60 2,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 106 100 107 7 7,2
Jordbruk 01 71 68 76 8 11,7
C Tillverkning 10-33 326 328 323 -6 -1,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 46 44 46 2 3,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 47 43 42 -1 -3,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 48 45 -3 -6,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 56 53 51 -2 -3,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 99 104 103 -1 -0,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 33 35 35 0 -1,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 23 29 28 0 -0,4
F Byggverksamhet 41-43 196 194 189 -6 -2,9
Byggande av hus 41 74 74 70 -4 -5,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 101 100 98 -1 -1,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 287 272 291 18 6,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 44 44 45 2 3,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 92 92 90 -3 -2,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 151 136 156 20 14,3
H Transport och magasinering 49-53 148 139 135 -4 -2,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 92 86 83 -3 -3,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 57 53 52 -1 -2,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 103 83 86 3 3,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 117 122 126 4 3,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 73 76 74 -3 -3,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 171 184 187 3 1,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 65 70 73 3 4,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 124 120 128 8 6,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 76 74 73 0 -0,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 106 111 117 6 5,2
P Utbildning 85 176 177 181 4 2,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 413 402 410 8 2,1
Hälso- och sjukvård 86 177 174 175 0 0,2
Vård och omsorg med boende 87 103 95 93 -2 -1,9
Öppna sociala insatser 88 133 133 143 10 7,4
R Kultur, nöje och fritid 90-93 67 64 63 -1 -1,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 90 86 94 8 9,0
X Näringsgrenen okänd 00 8 7 16 9 132,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2021, Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019 - 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_048_sv.html