Tabellbilaga 2. Utländska dotterbolag efter näringsgren 2016

  Antalet bolag Personal Omsättning (miljoner euro)
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 1 275 45 152 27 060
Tillverkning 571 71 200 29 468
Informations- och kommunikationsverksamhet 348 21 175 8 354
Byggverksamhet 231 12 383 3 968
Transport och magasinering 211 12 608 3 912
Försörjning av el, gas, värme och kyla 20 872 1 414
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 438 16 422 3 238
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och and stödtjänster 209 26 360 3 152
Fastighetsverksamhet 521 2 824 1 330
Vård och omsorg; sociala tjänster 177 14 635 1 292
Annan 570 19 719 1 505
Total 4 571 243 350 84 694

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 18.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2016, Tabellbilaga 2. Utländska dotterbolag efter näringsgren 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2016/ulkoy_2016_2017-12-18_tau_002_sv.html