Figurbilaga 2. De utländska dotterbolagens andel av hela företagverksamheten i Finland efter näringsgren 2017

Figurbilaga 2. De utländska dotterbolagens andel av hela företagverksamheten i Finland efter näringsgren 2017

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2017, Figurbilaga 2. De utländska dotterbolagens andel av hela företagverksamheten i Finland efter näringsgren 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2017/ulkoy_2017_2018-12-18_kuv_002_sv.html