Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Figurbilaga 3. Antalet utländska dotterbolag, anställda och omsättning efter näringsgren 2019*

Figurbilaga 3. Antalet utländska dotterbolag, anställda och omsättning efter näringsgren 2019*
* De fem största näringsgrenarna mätt enligt omsättning C = Tillverkning, G = Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, J = Informations- och kommunikationsverksamhet, F = Byggverksamhet, H = Transport och magasinering

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2019, Figurbilaga 3. Antalet utländska dotterbolag, anställda och omsättning efter näringsgren 2019* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2019/ulkoy_2019_2020-12-17_kuv_003_sv.html