Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistiken över utländska dotterbolag i Finland är med i förnyelsen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik. På grund av förnyelsen är uppgifterna i statistiken över utländska dotterbolag i Finland inte jämförbara med tidigare statistikår.

Förnyelsen gäller mer än tio statistikgrenar. Vid förnyelsen har produktionen av företagsstatistik förenhetligats. Ett enhetligt produktionssystem har införts inom statistiken över utländska dotterbolag i Finland i december 2014.

Förnyelsen gör företagsstatistiken mer enhetlig. De mest betydande ändringarna gäller näringsgrensindelningen, företagsuppgifter (bl.a. omsättnings- och personaluppgifter) och företagsarrangemang samt slutledningsregler på basis av vilka gruppen av företag eller arbetsställen bildas. När det gäller näringsgrenarna inom primärproduktionen innehåller statistiken fr.o.m. statistikåret 2013 de momsskyldiga inom primärproduktionen, då försäljningen överskrider gränsen för statistikföringen.

 

Mer information om förnyelsen av produktionen och om den statistik som förnyelsen gäller.

 


Senast uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/ulkoy_2014-12-18_uut_001_sv.html