Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.4.2012

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa

Ulosottovelallisia oli kaikkiaan 242 996 vuoden 2011 lopussa. Edellisvuoteen verrattuna ulosottovelallisten määrä oli noussut 2 900 velallisella. Velallisten ulosotossa olevien velkojen pääomien kokonaissaldo ilman juoksevia korkoja ja ulosottomaksuja oli lähes 3,8 miljardia euroa. Sekä velkojen kokonaissaldo että keskimääräinen ulosottovelka laskivat hieman edellisvuodesta. Vuonna 2011 keskimääräinen ulosottovelka velallista kohti oli 15 600 euroa, mediaanivelan ollessa 2 000 euroa.

Ulosottovelalliset vuosien 2011 ja 2010 lopussa

Velallisen henkilölaji 2011 2010
Velalliset lkm Ulosottovelkojen
kokonaissaldo,
1 000 euroa
Velalliset lkm Ulosottovelkojen
kokonaissaldo,
1 000 euroa, 
Luonnolliset henkilöt
(kotimaan väestöön kuuluvat)
213 902 3 122 797 208 357 3 155 555
Luonnolliset henkilöt
(ei kotimaan väestöön kuuluvat)
9 236 190 566 9 996 170 143
Oikeushenkilöt 19 858 481 963 21 779 490 175
Yhteensä 242 996 3 795 326 240 132 3 815 873

Velallisista luonnollisten henkilöiden osuus oli 92 prosenttia. Luonnollisista henkilöistä 213 902 (96 %) kuului Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön. Näistä Suomessa vakinaisesti asuvista velallisista 65 prosenttia oli miehiä ja 35 prosenttia naisia. Miesten euromääräinen ulosottovelka henkeä kohti (16 850 euroa) oli 6 400 euroa naisten keskimääräistä ulosottovelkaa (10 450 euroa) suurempi. Erot ovat kuitenkin kaventuneet, sillä vielä vuonna 2008 miesten keskimääräinen ulosottovelka henkeä kohti oli yli kaksinkertainen naisten ulosottovelkaan verrattuna.

Velallisilla oli vireillä olevia ulosottoasioita yhteensä yli 1,6 miljoonaa kappaletta. Vuonna 2011 ulosottovelallisilla oli keskimäärin lähes seitsemän vireillä olevaa ulosottoasiaa yhtä velallista kohti, kun vuonna 2010 yhdellä velallisella oli keskimäärin kuusi ulosottoasiaa. Vaikka euromääräisesti ulosottovelkoja oli vuonna 2011 vähemmän kuin edellisvuonna, oli ulosottoasioiden absoluuttinen määrä sekä määrä velallisia kohden kasvanut edellisvuodesta.

Ulosottoasioista suurimpina ryhminä olivat muut julkisoikeudelliset asiat, muut yksityisoikeudelliset perintäasiat ja veroasiat. Edellä mainitut ulosottoasiat kattoivat 94 prosenttia kaikista vireillä olleista ulosottoasioista. Muut julkisoikeudelliset asiat -ryhmään kuuluvista asioista merkittävimpiä olivat erilaiset lakisääteiset vakuutusmaksut.

Vireillä olevat ulosottoasiat vuosien 2011 ja 2010 lopussa, kpl

Vireillä olevat ulosottoasiat vuosien 2011 ja 2010 lopussa, kpl

Ulosottoasiat -tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosio-ekonomisia taustatietoja.


Lähde: Ulosottoasiat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Miina Keski-Petäjä 09 1734 3240, Pekka Hänninen 09 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/uloa/2011/uloa_2011_2012-04-05_tie_001_fi.html