Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

Julkisoikeudelliset saatavat ulosottoasioissa

Julkisoikeudelliset saatavat ovat kuntien ja muiden julkisten yhteisöjen saatavia. Näitä ovat esim. maksut sairaanhoidosta, päivähoidosta sekä maksut kunnallisten viranomaisten suoritteista, kuten luvista, rekisteröinnistä, tarkastuksista ja valvonnoista.

Ulosottoasian hakija

Hakijalla tarkoitetaan sitä, joka on hakenut täytäntöönpanoa saatavansa takaisin perimiseksi. Saatavalla tarkoitetaan ulosottoperusteessa vahvistettua pääomaa, pääomalle laskettua korkoa sekä ulosottoperusteessa määrättyjä kuluja korkoineen. Hakija voi olla joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Ulosottoasian vireilläolo

Ulosottoasia tulee vireille kun ulosottohakemus saapuu paikalliselle ulosottoviranomaiselle tai ulosoton tietojärjestelmään. Kun ulosottohakemus on saapunut ulosottoviranomaiselle on ulosottoviranomaisen viipymättä annettava velalliselle vireilletuloilmoitus.

Maksuvelvoitetta koskevan ulosottoasian vireilläolo päättyy, kun ulosottomies tilittää kertyneet varat (lopputilitys). Jollei saatavalle ole kertynyt täyttä suoritusta (varattomuuseste) tai jollei myöskään velallisen olinpaikasta ole tietoa (varattomuus- ja tuntemattomuuseste) hakijalle on annettava sitä koskeva todistus. Ulosottoasian vireilläolo päättyy estetodistuksen antamispäivänä.

Konkurssin alkaessa vireillä oleva maksuvelvoitetta koskeva ulosottoasia, jonka täytäntöönpanoa ei voida konkurssin vuoksi jatkaa, pysyy vireillä enintään konkurssin alkamista seuraavan kuuden kuukauden ajan.

Ulosottovelallinen

Ulosottovelallisella tarkoitetaan sitä, jota vastaan saatavan takaisin perinnän täytäntöönpanoa on haettu. Ulosottovelallinen voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Yksityisoikeudelliset saatavat ulosottoasioissa

Yksityisoikeudelliset saatavat perustuvat sopimukseen, sitoumukseen tai muuhun yksityisoikeudelliseen velvoitteeseen. Näitä ovat esimerkiksi pankkilainat, muut luotot, kauppahintasaatavat, maksut palveluista ja työsuorituksista, vakuutusmaksut, takausvastuut ja vahingonkorvausvastuut.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/uloa/kas.html