Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.4.2020

Ulosottovelallisia 258 000 vuoden 2019 lopussa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2019 lopussa ulosottovelallisia oli 15 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Yhteensä ulosottovelallisia oli vuoden 2019 lopussa noin 258 000 ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 5,6 miljardia euroa. Koko vuoden 2019 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 561 800, näistä 303 800 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2019 loppua.

Ulosottovelalliset vuosina 2014–2019, lkm

Ulosottovelalliset vuosina 2014–2019, lkm

Ulosottovelka vuosina 2014–2019, euroa

Ulosottovelka vuosina 2014–2019, euroa

Ulosottovelallisista, joilla oli vireilläolevia ulosottoasioita vuoden 2019 lopussa, luonnollisia henkilöitä oli noin 93 prosenttia. Luonnollisilla henkilöillä oli velkaa keskimäärin 21 310 euroa henkeä kohden, joka oli noin 3 540 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti oikeushenkilöillä oli velkaa keskimäärin 25 470 euroa. Velallisilla oli perinnässä yli 2 miljoonaa asiaa vuoden 2019 lopussa, noin 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2019 luonnollisilla henkilöillä oli keskimäärin 7,9 ja oikeushenkilöillä 7,7 perinnässä olevaa ulosottoasiaa henkeä kohden.

Ulosottoasiat

Vireillä olevia ja päättyneitä ulosottoasioita oli vuonna 2019 yhteensä noin 5,1 miljoonaa, prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin. Vireillä olevia asioita oli noin 2 miljoonaa, 39 prosenttia kaikista ulosottoasioista.

Vireillä olevat ja päättyneet ulosottoasiat vuosina 2014–2019, lkm

Vireillä olevat ja päättyneet ulosottoasiat vuosina 2014–2019, lkm

Vuonna 2019 vireillä olevien ulosottoasioiden suurimpia ryhmiä olivat muut yksityisoikeudelliset perintäasiat, muut julkisoikeudelliset asiat ja veroasiat. Ne kattoivat noin 95 prosenttia kaikista vuonna 2019 vireillä olleista ulosottoasioista. Sakkoasioita oli vireillä vuoden lopussa noin 71 340 ja muita asioita 23 760. Muihin asioihin kuuluvat elatusapuasiat ja muut yksityisoikeudelliset toimenpideasiat.

Vireillä olevat ulosottoasiat asialajeittain vuosina 2014–2019, lkm

Vireillä olevat ulosottoasiat asialajeittain vuosina 2014–2019, lkm

Velallisiin kohdistuvien ulosottoasioiden lukumäärä voi olla suurempi kuin ulosottoasioiden kokonaismäärä, sillä yhteen ulosottoasiaan voi liittyä useampi kuin yksi ulosottovelallinen. Velallistiedoissa velalliseen kohdistuva ulosottoasia lasketaan aina yhdeksi riippumatta ulosottoasiaan liittyvien velallisten määrästä.

Ulosottoasiat-tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskus on kerännyt tietoja ulosottovelallisista vuodesta 2008 lähtien. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosioekonomisia taustatietoja Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön kuuluville. Lisätietoja löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Ulosottoasiat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla-Tuulia Tuominiemi 029 5 513 691, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/uloa/2019/uloa_2019_2020-04-09_tie_001_fi.html