Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.6.2021

Ulosottovelallisia 274 000 vuoden 2020 lopussa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2020 lopussa ulosottovelallisia oli 6 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Koko vuoden 2020 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 568 000, näistä 294 400 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2020 loppua.

Ulosottovelalliset vuosina 2015–2020, lkm

Ulosottovelalliset vuosina 2015–2020, lkm
Ulosottovelallisiin yhdistetään Tilastokeskuksessa väestötietoja. Tänä vuonna yhdistettiin uutena tietona velallisen kotikunta. Ulosottovelallisia, joilla oli avoimia asioita vuoden 2020 lopussa, oli asukaslukuun suhteutettuna eniten Päijät-Hämeessä ja vähiten Ahvenanmaalla. Manner-Suomessa vähiten velallisia oli Pohjanmaalla.

Ulosottovelalliset, joilla avoimia asioita vuoden 2020 lopussa, maakunnan 1 000 asukasta kohden

Ulosottovelalliset, joilla avoimia asioita vuoden 2020 lopussa, maakunnan 1 000 asukasta kohden

Ulosottoasiat

Vireillä olevia ja päättyneitä ulosottoasioita oli vuonna 2020 yhteensä noin 5 miljoonaa, lähes 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vireillä olevia asioita oli noin 2,1 miljoonaa, 41 prosenttia kaikista ulosottoasioista.

Vireillä olevat ja päättyneet ulosottoasiat vuosina 2015–2020, lkm

Vireillä olevat ja päättyneet ulosottoasiat vuosina 2015–2020, lkm

Vuonna 2020 vireillä olevien ulosottoasioiden suurimpia ryhmiä olivat muut yksityisoikeudelliset perintäasiat, muut julkisoikeudelliset asiat ja veroasiat. Ne kattoivat noin 95 prosenttia kaikista vuonna 2020 vireillä olleista ulosottoasioista. Sakkoasioita oli vireillä vuoden lopussa noin 86 760 ja muita asioita 22 360. Muihin asioihin kuuluvat elatusapuasiat ja muut yksityisoikeudelliset toimenpideasiat.

Vireillä olevat ulosottoasiat asialajeittain vuosina 2015–2020, lkm

Vireillä olevat ulosottoasiat asialajeittain vuosina 2015–2020, lkm

Velallisiin kohdistuvien ulosottoasioiden lukumäärä voi olla suurempi kuin ulosottoasioiden kokonaismäärä, sillä yhteen ulosottoasiaan voi liittyä useampi kuin yksi ulosottovelallinen. Velallistiedoissa velalliseen kohdistuva ulosottoasia lasketaan aina yhdeksi riippumatta ulosottoasiaan liittyvien velallisten määrästä.Vuoden 2020 velallisaineisto oli puutteellinen aineiston poimintaongelmista johtuen. Tämän takia velalliseen kohdistuneita asia- ja velkamääriä ei pystytty tilastoimaan vuoden 2020 osalta.

Ulosottoasiat-tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskus on kerännyt tietoja ulosottovelallisista vuodesta 2008 lähtien. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosioekonomisia taustatietoja Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön kuuluville. Lisätietoja löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Ulosottoasiat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla-Tuulia Tuominiemi 029 5 513 691, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 29.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/uloa/2020/uloa_2020_2021-06-29_tie_001_fi.html