Suomen virallinen tilasto

Ulosottoasiat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ulosottovelallisia 258 000 vuoden 2019 lopussa
9.4.2020
Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2019 lopussa ulosottovelallisia oli 15 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Yhteensä ulosottovelallisia oli vuoden 2019 lopussa noin 258 000 ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 5,6 miljardia euroa. Koko vuoden 2019 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 561 800, näistä 303 800 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2019 loppua.

Kuvaus: Tilastokeskus julkaisee tilastoa oikeusministeriön ulosottopiirien ulosottoasioista ja ulosottoasioihin liittyvistä ulosottovelallisista. Ulosottoasioilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana ulosottopiireissä vireillä olleita tai päättyneitä ulosottoasioita. Ulosottoasia luokitellaan avoimeksi tai päättyneeksi sen mukaan jatkuuko asian vireilläolo vielä kalenterivuoden päätyttyä. Ulosottoasian hakijana voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Ulosottovelallinen voi niin ikään olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ulosotto, ulosottovelallinen, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/uloa/