Suomen virallinen tilasto

Ulkomaan meriliikenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Vuonna 2020 ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärä laski 65 prosenttia, mutta tavaraliikenne säilyi miltei ennallaan
17.6.2021
Koronaviruspandemia vaikutti voimakkaasti ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärään, joka laski 65 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna. Suomen satamien kautta kulkenut matkustajamäärä oli 6,7 miljoonaa vuonna 2020. Yli 90 prosenttia meritse kuljetetuista matkustajista matkasi Viroon ja Ruotsiin kulkevilla reiteillä. Ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli vuonna 2020 yhteensä 96,0 miljoonaa tonnia. Merikuljetukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna viisi prosenttia. Vienti laski kuusi prosenttia ja oli 50,2 miljoonaa tonnia. Tuonti laski neljä prosenttia ja oli yhteensä 45,8 miljoonaa tonnia. Kuljetusvälineitä kuljetettiin yhteensä 2,4 miljoonaa kappaletta. Näistä 53 prosenttia oli matkustajien henkilöautoja.

Kuvaus: Ulkomaan meriliikennetilasto sisältää tiedot meritse tapahtuvasta tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista aluksilla Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot ulkomaanliikenteessä Suomen satamissa käyneiden alusten määristä. Siinä on tavaroiden, matkustajien ja kuljetusvälineiden tuonti- ja vientimäärien lisäksi tietoa myös kuljetussuoritteesta ja kuljetuksissa käytetyistä aluksista. Tilastossa on esitetty lisäksi ulkomaan liikenteen liikenne- ja kuljetusmäärät Saimaan kanavan osalta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: merenkulku, merikuljetus, meriliikenne, liikenne, ulkomaanliikenne, tavaraliikenne, matkustajaliikenne, alusliikenne, laivaliikenne, kuljetus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Useita liikennetilastoja siirtyy Traficomilta Tilastokeskukseen
30.1.2020
Vuonna 2020 Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan useita Traficomilta siirtyviä liikenteeseen liittyviä virallisia tilastoja.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaan meriliikenne [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1987. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/uvliik/index.html