Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6.    Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2010

Ålder            uppgift
  Män totalt Levande födda barn, totalt Antalet barn per man Antalen män som har barn Fädernas andel av åldersklassen Antalet barn per far
15–75 2 045 743 2 594 604 1.27 1 165 302 57.0 2.23
15–19 169 224 428 0.00 412 0.2 1.04
20–24 167 817 12 102 0.07 9 651 5.8 1.25
25–29 177 710 64 434 0.36 41 721 23.5 1.54
30–34 174 220 154 378 0.89 83 921 48.2 1.84
35–39 161 115 218 989 1.36 103 597 64.3 2.11
40–44 177 566 286 416 1.61 125 242 70.5 2.29
45–49 190 596 331 223 1.74 139 961 73.4 2.37
50–54 187 628 336 898 1.80 141 431 75.4 2.38
55–59 190 137 345 313 1.82 148 315 78.0 2.33
60–64 197 048 358 811 1.82 159 875 81.1 2.24
65–69 134 543 252 143 1.87 112 343 83.5 2.24
70–74 100 784 197 522 1.96 84 264 83.6 2.34
75 17 355 35 947 2.07 14 569 83.9 2.47

Källa: Befolkningsstruktur 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2010, Tabellbilaga 6.    Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2010/01/vaerak_2010_01_2011-09-30_tau_006_sv.html